Chào các em, Mình đã gửi các em email để các em join vào Microsoft Teams, học online đúng giờ lên lớp theo lịch của trường. Các em cài Microsoft Teams và đăng nhập bằng tài khoản email trường nhé. https://teams.microsoft.com/downloads

Đây là link tham gia vào Chanel của thầy: Trungtv.SOICT

Danh sách các lớp thầy phụ trách:
20192_trungtv.png

Các em join nếu không được thì email lại thầy gấp nhé.
Thầy chào các em,